IRMAK DEPOLAMA, BÖLGE’NİN EN BÜYÜK LOJİSTİK KÖYÜNÜ KURDU!

12057

“Öncelikle röportaj teklifimizi kırmayan Irmak Soğuk Hava Depoları firmasının Genel Müdürü Mehmet IRMAK beye Lojistikcilerin Sesi olarak teşekkür ederiz.

Lojistik Sektörü hakkında yaptığımız bu keyifli söyleşiyi siz değerli okuyucularımıza sunmaktan memnuniyet duyarız. “

Toplam 70 bin metrekarelik depolama alanıyla firmalara soğuk, donuk ve kuru depolama hizmeti sunan Irmak Soğuk Hava Depoları firmasının Genel Müdürü Mehmet IRMAK, “Türkiye’nin En Büyük Lojistik Köyünü Kuruyoruz diye röportajımıza başlamadan önce özellikle iletti.

Sizi biraz tanımak isteriz. Adınız, Soyadınız, Şirkette bulunduğunuz pozisyonuz? Ne kadar süredir bu görevdesiniz? Firmanızda kaç yıldır çalışıyorsunuz? Daha önceden bu firmalarda görev aldınız mı ? 

Mehmet Irmak, Irmak grup firmaları yönetim kurul başkanıyım. Firmamız 1976 yılında babamız İsmail ırmak tarafından kurulmuştur.ilk kuruluşumuz otomotiv sektöründe olup 2015 yılında logistik depolama işine başladık.

Soğuk hava depolarında saklama koşullarınız ve belirlenen standartlarınızdan bahseder misiniz?

Hareket kapsamında mal kabul, yerleştirme, mal aktarma/transfer, toplama, çapraz sevkiyat ve sevk eylemleri gerçekleştirilir.

Stoklama,malzemenin özelliklerine uygun olarak saklanması/korunması’dır. Yarı kalıcı olarak nitelenebilecek stoklama şekli, güvenlik stoğu veya mevsimsel stoklar için yapılır.

Bilgi Transferi ise ilk iki işlevi birleştiren önemli bir depolama fonksiyonudur. Stok, depo içi hareketler, depo içi lokasyonlar vb. bilgiler, yöneticilere gereken şekilde sunularak, zamanında ve doğru kararlar vermeleri sağlanır.

Stok düzeylerinde, ürün girişlerinde, stok tutma lokasyonlarında, “inbound” ve “outbound” sevkiyatta, müşteri verilerinde, depolama alanı kullanımları ve personel hakkında bilgi depo operasyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Firmalar kağıt işlemlerini azaltmak istemelerine rağmen hâlâ işlemlerin büyük bir kısmı, kağıt üzerinde gerçekleşmektedir.

Elektronik Veri Değişimi (EDI) ve barkodlama sâyesinde bu bilgi transferinin doğruluğu ve hızı artmıştır.

Sogukhava depolarımızda 32 adet muhafaza odaları ıle çift rejım olarak çalışmaktayız.odalarımızın tamamı (+10,-25) derece aralığında çalısmaktadır Ürünlerin tarlalardan, üretim alanlarından toplanarak tüketiciye kadar olan yolculuğu kesinlikle doğru kalite standartlarında ve izlenebilir olmak durumundadır. Doğru ürünü doğru ısı derecesinde taşımak, doğru standartlarda (ısı ve hijyen) depolamak ve bu işlemlerin şeffaf bir şekilde izlenilir olup raporlanabilmesi gerekmektedir. Firmamız konusunda profösyonelleşmiş çalışanlarımızla maksimum hassasiyeti göstermektedir.

Soğuk hava depolama sürecinde kullandığınız teknolojiler nelerdir ?Kısaca anlatır mısınız?

Gıda kodeksinde gıda maddelerinin hangi ısı derecesinde depolama ve dağıtım yapılacağının standartları belirleniyor. Isı kontrollü dağıtım kanalı ile yine ısı kontrollü depolama alanlarına getirilip son noktada ısı kontrollü mikro dağıtım kanalı ile bu konuda eğitim almış bilinçli personel ile taşınması olacaktır. Üreticilerin ve hizmet alanların bu konuda doğru maliyet planlaması ile doğru tedarikçiyi seçmesi büyük önem taşımaktır. Doğru tedarikçi seçilip denetlenir ise lojistik ve depolama esnasında oluşan israfın önüne geçilecektir.

Özel hizmet gerektiren müşterilerde veya ürünlerde uyguladığınız operasyon sürecinden örneklerle bahseder misiniz ?

Elleçleme, etiketleme ve barkod bazlı ürün takibi yaparak depomuza gelen ürünlerin , ürün sahibi firmalarla tam bir entegrasyon sağlayıp ( gerek altyapı gerekse iletişimsel ) firmaların fiziki olarak da aynı yerde gibi bütün işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Depolanan malzemelerin çoğu, depolarda; mal kabul, istifleme/yerleştirme, toplama ve sevkiyat olmak üzere dört şekilde elleçlenmektedir. Tedârik Zincirinde önemli bir mâliyet kalemi olan depolama, hareket hızı sıfır olan bir taşımadır (Saatte sıfır kilometre taşıma).Deponun zaman yararı, ürünlerin kullanım zamanı gelinceye kadar uygun ve güvenli koşullarda korunmasını, yer yararı ise, müşterilerin ürünlere uygun teslim süresi içinde kolayca erişebilmesini sağlayan mekânları ifâde eder. Bu şekilde fiziksel dağıtımın ekonomik güvenilirliği, teslim zamanının iyileştirilmesi ve talebe hızlı tepki verilmesi olanaklı duruma gelir. Lojistik yararları ise; nakliye masraflarından tasarruf yapmak üzere taşımaların konsolidasyonu (birleştirilmesi) ve farklı tedârikçilerden gelip aynı müşteriye gidecek ürün karmalarının hazırlanmasıdır. Depolarda; hafif montaj, kitting, demontaj, mal bölme, birleştirme, etiketleme, paketleme vb. hizmetler, katma değerli hizmetler olarak adlandırılır.  Şirketin salt lojistik operasyonlarına ve bunların mâliyetine değil, genel performansa ve mâliyete de etki eder.

Soğuk hava depolamasında hangi kalite belgeleriniz bulunmaktadır?Ne tür denetim sistemleri kullanmaktasınız ?

Kalite standartlarını uluslararası belgeler ve denetimlerle pekiştiriyoruz. teknolojinin de verdiği destek ile birlikte her gıda maddesi için farklılaştırılmış depolama ve dağıtım kanalı seçenekleri ile gıdaları uygun şart ve koşullarda müşterilerine ulaşması için gereken şartları sağlayabilir. Doğru firma seçimi ile gıda güvenliği izlenebilir ve belgelenebilir durumda olabilmektedir. Bu noktada doğru soğuk zincir tedarikçisi seçilmeli ve takip edilmelidir. Muhafaza edilen ürünlerin güvenli şekilde muhafaza edildiğinden emin olmak için nem ve sıcaklıkları takip edilmelidir. İzlenen verilere göre soğutma sistemine manuel ya da otomatik olarak müdahale edilerek ürünlerin doğru şekilde muhafaza edilmelerinin devamı sağlanmalıdır. Bunun içinde ISO 22000 ve HACCP belgelerini kullanıyoruz.

Gıda Güvenliği, Codeks Alimentarius Uzmanlar Komisyonu’nun tanımlamasına göre, “sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıdaların; üretim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve önlemlerin alınmasıdır.” 5179 sayılı Gıda Kanununa göre de gıda güvenliği; “Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünü” dür.HACCP sistemi ve ISO 22000 güvenli gıdanın tüketiciye ulaşması için oluşturulmuştur. Gıdanın üretiminden son tüketiciye ulaşana kadar geçen sürede, tehlike analizi ve kritik kontrol noktalarının kontrolünü öngören HACCP sistemi, dünya çapında, hemen her ülkenin gıda ile ilgili yasa ve tüzüklerinde geçtiği için, bu süreçlerde aranılan koşullardan birisi olmaya başlamıştır. Türkiye’de ise gıda maddeleri tüzüğünde ve Resmi Gazetede yayınlanan ‘Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’ hükümleri gereğince gıda zincirinin bir halkası olan firmaların, ürün gruplarına göre iyi uygulamalar ve HACCP prensiplerine geçmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. HACCP, Gıda Kodeksi’nde 1997’de zorunlu yasal uygulamalar arasına alınmış,

24.04.2006 tarihinde TS EN ISO 22000:2005 (Gıda güvenliği yönetim sistemleri – Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar) standardı kullanılmayabaşlanmıştır.  HCCP Risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır. Bu faaliyetlerin etkili bir şekilde uygulamaya konulduğunu takip etmeye yarayan metottur. Gıda ile ilgili spesifik ‘biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikeler’ ve onları önlemek için gerekli faaliyetler belirlenir. Amaç, gıda emniyetini (Food Safety) sağlamaktır. Geleneksel ‘son ürün kontrolüne dayanan’ yaklaşımlardan farklıdır. HACCP gıda ve/ veya temas eden maddelerin üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarda uygulanabilir.ve bizde uygulamaktayız.

Soğuk hava depo ve yükleme kapasitesiniz ne kadardır?

IRMAK DEPOLARI, soğukhava depoları , gümrüklü genel antrepo ve serbest depoları ile bir bütündür.Soğukhava depoları soğuk ve donuk muhafaza olarak 20.000 palet,Gümrüklü genel antrepo 2000 paleti donuk ve soğuk depo olarak toplam 10.000 palet ,Serbest depo 15.000 palet

WMS depo yönetim sistemi içerisinde mal kabul ,yerleştirme , toplama ve yükleme süreçlerinizi kısaca anlatır mısınız?

Depo içinde kullanılacak depolama, istifleme, malzeme taşıma ekipmanları olduğu kadar, özel yazılımlara da ihtiyaç vardır.. bunun içinde mal kabulünden yükleme sürecine kadar , ürün bazlı, koli bazlı barkod okuyucuylarla ürün kabul edilir, irsaliyeler ile karşılaştırılır, adresleme sistemi ile istif ve depo alanlarına yerleştirilen ürünler, sipariş geldiğinde yine koli ve palet bazlı olarak yükleme gerçekleştirilir.

Depo içerisinde ısıyı ölçme ve takip etme cihazlarınız var mı ? 

Depo içerisnide 24 saat ve geriye dönük 30 günlük kalibrasyonu sürekli gözden geçirilen ısı ölçüm cihazlarımız vardır. Bu cihazlar belirli periyodlar halinde müşterilere sunulmaktadır.

Personel ve tedarikçi eğitimleri veriyor musunuz ? Eğitimler hakkında bize bilgi aktarır mısınız? 

Verdiğimiz eğitimler, Depo yönetimi sistemi, hız kazandıran teknikler, raf verimlilik analizleri, stok analiz, iş süreçlerinin analizi ve performans ölçümü, işçi sağlığı ve iş güvenliği , depo hijyen eğitimi , pest kontrol eğiimidır.

Sektörde yaşadığınız en büyük probleminiz ya problemleriniz nelerdir? Kısaca anlatır mısınız? 

Mal yüksekliği, üfleme havasını engellememelidir, ürünlerin satış noktasına taşınması esnasında çok kısa sürede boşaltma yapılmalıdır. Araç kasası ile soğutucu bir bütündür. Birinin iyi olması, diğerinin zayıf olması ısı kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle araç kasalarının yalıtımı dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir. Araçlardaki sıcaklık kayıt altına alınmalı ve gerektiğinde müdahalede bulunulabilmelidir. Ürünler araca yüklemeden önce ön soğutma yapılmalı ve yüklenen ürünler standart sıcaklığında taşınmalıdır. Ürünler etrafında hava sirkülasyonu rahat yapılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Araç içinde kontrolsüz hareketini önleyen ayraçlar kullanılmalıdır. Rejim(-18/-25 derece; donuk, 0/+4 derece; soğuk, +8/+18 derece serin) özelliğine sahip olmalı v gerekirse araç içi ısı perdeleri takılmalıdır” bütün bunların yapılması ıle ılgılı gereken hassasiyeti göstermekteyiz.

2018 öngörüleriniz ve hedefleriniz nelerdir? Kısaca bahsedermisiniz? 

Yarım asıra yakın başarılarla dolu otomotiv geçmişimizin ardından sogukhava depolama faaliyetlerine başlıyarak son yılların en önemli projelerınden bırıne imza attık .kiraz işleme ünitesı kurarak bölgemız kemalpasanın ürünlerını işleyerek yurt dışına ihracatını gerceklestırıyoruz.bu hedefımızı makınalarımızı işleme tonajı bazında bu yıl buyutmeyı planlıyoruz.diger bır hedefımız ıse lisanslı depoculuk ve sılo depoculuğu yapmaktır bunun proje çalışmalarına başladık 2018 yıl sonunda bitirmeyı planlıyoruz.

Hizmette diğer firmalardan farkınız nedir? Neden sizi tercih etsinler?

Lojistik depolama adına hertürlü hizmeti sunmaktayız.ayrıca 2.2 MW güneş enerjısı sıstemı çatılarımızda kurulmuş olup 2016 yılından berı elektrık uretımi yapmaktayız.üretılen enerjının bır mıktarını kendı tesıslerımızde dıgerınıde satarak degerlendırıyoruz.bu konudada bölgemızde örnek firma seçildik.

Lojistikçilerin Sesi haber sitesi portalından beklentileriniz nelerdir? Personelinize bu sitenin duyurulmasında fayda görüyor musunuz? 

Bu portal aracılığı ıle daha fazla kendimizi tanıtma fırsatı olduğuna ve dolayısı ile daha çok sektörümüzde firmalara ulaşma şansımızın olacağına inanıyorum. Bununda bizim büyümemize etkisi faydası olacaktır.

Röportajı yapan;

Deniz Kürtünlü

Lojistikcilerinsesi.biz

İş Geliştirme ve Araştırma Yöneticisi

Sponsor