İnsan faktörü, Hizmet Sektöründe Büyük Önem Taşıyor.

9460

“Öncelikle röportaj teklifimizi kırmayan Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Sn. Ayhan Özekin bey’e Lojistikcilerin Sesi olarak teşekkür ederiz. Lojistik Sektörü hakkında yaptığımız bu keyifli söyleşiyi siz değerli okuyucularımıza sunmaktan memnuniyet duyarız. “

Sizi biraz tanımak isteriz. Adınız, Soyadınız, Şirkette bulunduğunuz pozisyonuz? Ne kadar süredir bu görevdesiniz? Firmanızda kaç yıldır çalışıyorsunuz?

Ayhan Özekin – Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyorum. İnsan kaynakları, Satınalma, İdari İşler, Hukuk, Sigorta ve Kurumsal İlişkiler konularından sorumlu direktör ve İcra Kurulu Üyesiyim. Kariyerime 1994 yılında bir tekstil firmasında başladım. 12 yıldır Alışan’da çalışıyorum. Bunun son 10 yılından bu yana belirttiğim görevleri yürütmekteyim.

İnsan faktörünün öneminden bahseder misiniz?

İnsan faktörü, hizmet sektöründe büyük önem taşıyor. İnsanların işinden ve iş çevresinden memnun oldukları sürece daha iyi iş sonuçları çıkardıklarını, daha verimli olduklarını düşünüyoruz. Bu nedenle insan kaynakları yönetimine önem veriyoruz. İnsanları çalışmaya sevk eden uygun koşulların sağlanması önemli. Toplumun ve çalışanların beklentileriyle uyumlu olarak refah ve mutluluğu sağlayan, eğitim ve gelişimi destekleyen, sağlık, güvenlik ve çevreye karşı duyarlı bir anlayışla çalışıyoruz. İnsana önem veren bir yaklaşımla ürün ve hizmet üretmek, günümüzün temel anlayışı olarak öne çıkıyor. Lojistik tam anlamı ile bir ekip işi. Her kademede çalışan personel, bizim için kıymetli. Bu nedenle çalışan memnuniyetine, gelişimine, performans değerlendirmeye ve insana değen diğer uygulamalarımıza önem veriyor, insanın mutlu olduğu ve aidiyet duygusu hissettiği işyerinde başarılı olacağına inanıyoruz.

Günümüzde İK departmanın yeri nedir? Gelecekte nasıl olacaktır?

Verimliliğe en fazla katkısı olan faktör olması nedeni ile insan kaynağının doğru seçilmesi ve doğru yönetilmesi şirketlerde stratejik öneme sahiptir. Doğru insanı elde tutmak ancak doğru politika ve uygulamalarla mümkündür. Yapılan yanlış seçim ve yatırımların maliyeti hatırı sayılır seviyelerde olmaktadır. Bu nedenle işe alımından başlayarak bir organizasyonda insan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi, performansının yönetimi, kariyer planlaması, bağlılığı, motivasyonuna dek birçok alanda çalışmaları bulunan insan kaynakları, çok yönlü bir disiplin bize göre. Gelişen iş dünyasının ihtiyaçları neticesinde İnsan Kaynakları Departmanlarına yeni görevler düşüyor. Stratejik partner olması, değişime öncülük etmesi, yeteneklerin yönetimi bunlardan bazıları. Geleceğe odaklanmak isteyen şirketler, klasik personel yönetimi mantığından sıyrılıp, insan kaynakları yönetimlerine farklı bir vizyon katmak durumundadır.

İş görüşmesine gelecek bir bireyin nelere dikkat etmesi ve nasıl bir yol izlemesi gerekir sizce?

Günümüzde, şirketler hakkında internette az veya çok bilgiye ulaşmak mümkün. Görüşmeden önce başvurulan şirket hakkında araştırma yapıp sunduğu hizmetler, ürünler, müşterileri ve rakipleriyle ilgili mümkün olduğu kadar çok bilgi edinilmesi uygun olacaktır. Böylece adaylar şirketin ihtiyaçlarını iyi anlayabilir ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verebileceğini planlayabilirler. Görüşme sırasında kendini iyi ifade etmek, işe ve şirkete neler katabileceği hakkında ipuçları vermek de elbette önemli. İşi gerçekten istediklerini ve ciddi olduklarını hissettirmeleri, görüşmenin olumlu sonuçlanmasına destek olacaktır. Şirketin genel havasını da görüp orada mutlu olup olamayacaklarına karar vermek de kendileri açısından önemli.

İnsan Kaynakları Departmanının birçok fonksiyonu var. Bunlardan performans yönetim sürecinizden bahseder misiniz? Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz?

Şirketimizde hedef ve yetkinliklere dayalı bir performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. Tasarım ve yazılım aşamasında İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte tüm departmanlardan temsilcilerin işin içinde olmasından dolayı süreç ve içerik olarak beklentilere son derece uygun bir model yarattığımızı düşünüyoruz. Yönetim olarak da kurgunun her aşamasını yakından takip ettik ve gereken noktalarda belirleyici olduk. Bunlar dinamik süreçler olması nedeni ile elbette zaman içerisinde uygulayıcılardan gelecek olan görüş ve önerilere göre gelişimi sürdürüyor olacak. Çıktılarının neredeyse diğer tüm insan kaynakları fonksiyonları için girdi teşkil ediyor olması, performans yönetim sistemimize verdiğimiz değeri daha da arttırmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı olarak lojistik sektörü çalışanlarının ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Sektörün nitelikli çalışan sıkıntısı herkesçe malum… Diğer taraftan lojistik alanında eğitim veren üniversitelerin sayıca artması ve mezunlarının kariyer basamaklarında ilerlemeye başlaması sevindirici. Ayrıca mühendislik eğitimi görmüş gençlerin de yoğun olarak görev aldığı sektör, özellikle rekabetin geldiği seviye düşünülürse her kademesinde eğitimli, analitik düşünebilen, analiz etme ve problem çözme yönü gelişmiş, risk ve kriz yönetebilen, sosyal zekâsı gelişmiş, kendini ve şirketini iyi ifade edebilen dinamik çalışanlara ve yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Diğer taraftan uluslararası hareketin yoğun olması nedeni ile İngilizceyi etkin olarak kullanabilme son derece önemli. Lojistik şirketlerinin uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerle çalıştığını düşündüğümüzde iş, işleyiş ve ilişki yönetimi açısından en tepeden başlamak üzere alanında deneyimli, eğitimli ve iletişimi güçlü bir yönetim kadrosu ve ekiplere sahip olması adeta zorunluluk… Zaman zaman hissedilen gereksinimler doğrultusunda özellikle yasal mevzuat değişimleri ve teknolojik gelişme ve yenilikleri içeren eğitimler ile lojistik sektörü çalışanları mutlaka desteklenmeli.

Çalışanların daha verimli, sosyal ve aktif olabilmesi adına ne gibi projeler veya aktiviteler yapılıyor? Eğer yapılıyorsa nelerdir bahseder misiniz?

Alışan Lojistik olarak, çalışan memnuniyeti konusu her zaman gündemimizde… Daha önce de belirttiğimiz gibi hizmet sektöründe insan faktörünün bir adım önde olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle çalışan memnuniyeti ve bağlılığına, performans değerlendirmeye çok önem veriyoruz. Ekibimize baktığımızda Alışan Lojistik kurulduğunda bizimle yolculuğuna başlayanlardan birçoğunun hala devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla grubun içindeki uyum ve sinerji dışarıya bir şekilde yansıyor. Bu da şirketin başarısında önemli bir rol oynuyor.

Ekip arkadaşlarımız için düzenlediğimiz sosyal aktivitelerle çalışan memnuniyetini üst seviyeye taşımaya özen gösteriyoruz. Tüm çalışanlarımızın katıldığı organizasyonlarla çalışanlarımız ile sosyal hayatta da bir araya gelmeye devam ediyoruz. Her yıl futbol tutkunu Alışan Lojistik personelini bir araya getiren Alışan Halı Saha Turnuvası ve eğlenceli anların yaşandığı piknik organizasyonları bu etkinlikler arasında sayılabilir. Bu yıl İstanbul’da kurumlar arasında yapılan bir spor organizasyonuna yaklaşık 30 kişi ile 6 branşta katılım göstererek şirketimiz içinde ciddi bir heyecan ve motivasyon etkisi yarattığımızı düşünüyoruz. Verimli büyümeye odaklandığımız 2018 ve inovasyon yılı olarak ilan ettiğimiz 2019 yıllarında çalışan motivasyonuna yönelik etkinliklerimizi arttırmayı ve çeşitlendirmeyi planlıyoruz.

Mavi ve beyaz yaka personel sirkülasyonu sektörde ne orandadır? Personel sirkülasyonun nedenleri ve aldığınız önlemler hakkında biraz bilgi verir misiniz?

Lojistik sektöründe hizmet veren şirketler gerek mavi yaka gerek beyaz yaka pozisyonların istihdamında ve bu personel sirkülasyonunu önlemede sıkıntılar yaşayabiliyor. İşgünü dönüşüm oranları diğer sektörlere göre yüksek seviyede. Bu sıkıntıyı en çok insan kaynakları ve operasyon departmanları hissediyor. Hizmet kalitesinin sürekliliği ve gelişimi için çalışanların devamlılığı sektörde son derece önemli. Çalışanların eğitim ve gelişimine önem vermek, sosyal aktiviteler organize etmek, servis, yemek ve iş güvenliği konusunda kalite düzeyini yüksek tutmanın sirkülasyonu azalttığını gözlemledik. Şirketlerde mutlu ve işinden memnun olan çalışanlar doğal olarak daha verimli ve üretken olup, daha fazla bağlılık gösteriyor.

Özellikle tır sürücüleri ve depo çalışanlarının yaşadıkları sorunlar nelerdir?

Sektör çok dinamik ve daha çok müşteri beklentileri ve yasal düzenlemeler ile şekillenen bir yapıda. Bu yapı elbette tepeden alta kadar tüm kademelerde uyum sağlama becerisini beraberinde getiriyor. Saha özelinde SEÇ-K (Sağlık, Emniyet, Çevre-Kalite) Departmanımız geniş kadrosu ile operasyonel ve diğer süreçler için sağlıklı ve güvenli işleyişin peşinde. Operasyonel yöneticilerimiz ve İnsan Kaynakları Departmanımız sahadaki elimiz gözümüz kulağımız. İşimizin bel kemiği pozisyonlarından biri olan sürücülerimiz elbette işlerini yaparken kullandıkları araçların sorunsuz işlemesi beklentisinde. Bunun yanı sıra yükleme ve boşaltma adreslerinde çok beklememek, sağlıklı ve tüm önlemleri alınmış bir operasyon sürecinin yaşanması da sürücüler açısından önemlidir. Neredeyse tamamı yenilenen araç filomuz ve optimal operasyon kurgusu hedefi ile çalışan planlama ekiplerimiz ile sürücülerimizin daha güvenli ve sorunsuz çalışmalarına zemin hazırlamış durumdayız. Aynı şekilde depolarımızda da tesislerimize can veren çalışanlarımıza, gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin üst seviyede alındığı ve en modern teknolojik teçhizatlarsa donatılmış çalışma ortamlarını sunmaya gayret ediyoruz. Elbette her yerde olduğu gibi alınan tüm önlemlere rağmen bir takım sorun ve aksaklıklar yaşandığı oluyor. Hızlı müdahale ve çözüm becerimiz ile bu sorunların üstesinden gelebilecek altyapıyı sağladığımızı düşünüyoruz. Çalışan mutluluğu, sağlığı ve güvenliği bir numaralı önceliğimiz.

Personelinize eğitim veriyor musunuz? Bu eğitimler hakkında bilgi verir misiniz?

Alışan Lojistik’in başarısında tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği ve katkısı var. Bu nedenle başarının ve gelişimin sürdürülebilirliği için eğitim konusuna önem veriyoruz. İç ve dış eğitmenler ile ihtiyaç olduğu tespit edilen ve planlanan eğitimler ilgili çalışanlarımıza veriliyor. Özellikle sürücülerimize çok yoğun şekilde defansif sürüş, ileri sürüş teknikleri konularında uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra depo personelimiz yaptıkları işlere uygun hem yasal zorunluluklar gereği hem de iş becerilerini arttırmaya yönelik eğitim programlarına tabi tutulmaktadır. Bunlara paralel olarak beyaz yaka çalışanlarımızın da kendi branşlarında uzmanlıklarını arttırmaya ve yönetsel becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim planlarımızı hayata geçiriyoruz.

Hizmette diğer firmalardan farkınız nedir? Neden sizi tercih etsinler?

Alışan Lojistik sahip olduğu know-how ile özellikle tehlikeli madde lojistiğinde lider bir şirket konumunda bulunuyor. Kurulduğumuz günden bu yana Türk kimya sektörünün önde gelen firmalarına hizmet veren bir kuruluş olarak; kimya sektörünün en önemli başlıklardan olan tehlikeli kimyasalların elleçlenmesi, taşınması ve depolanması konusunda çok ciddi bir uzmanlığa, güçlü bir teknik ve beşeri altyapıya ve başarılı bir çalışma modeline sahibiz. Sahip olduğumuz geniş araç filosunu, ihtiyaçlar doğrultusunda düzenli olarak büyütüyor ve gençleştiriyoruz. Son dönemde ağırlık verdiğimiz Ar-Ge çalışmaları da bizi sektörde bir adım öne çıkarıyor.

Mevcut durumda Türkiye’deki birçok şirkette; büyük takım olamama, ortak dili konuşamama ve şirket içinde sağlıklı iletişim kuramama gibi problemler gözlenebiliyor. Sahip olduğu personelin, şirket strateji ve hedefleriyle birleştirilemediği senaryoda aynı hedefe odaklanamama, birlikte ve ahenkle yürüyememe gibi sonuçların yaşanması kuvvetle muhtemel… Yönetim olarak ekiplerimize nereye yürüdüğümüzü ve beklentilerimizi net olarak paylaştık. Çözüm odaklı çalışan düzenli ve sağlıklı işleyen iletişim kanallarımız var. Herkes arkamızda, yönetim olarak ise biz herkesin arkasındayız.

Kurumsallaşma sürecini tamamlamış, çalışanları ortak dile ve kurum kültürüne sahip olan, doğru insan kaynakları uygulamalarıyla mutlu çalışanlar yaratan şirketlerin, yaşanan sıkıntıları aşmada daha başarılı olacağına inanıyoruz. Bu yolda önemli adımlar atmış ve aynı kararlılıkla da atmaya devam eden olmaktan mutluyuz. Bütün bunlara ek olarak Alışan Lojistik kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini daima önceliği olarak kabul etmiş ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır.

Lojistikçilerin Sesi haber sitesi portalından beklentileriniz nelerdir? Personelinize bu sitenin duyurulmasında fayda görüyor musunuz?

Personelimiz açısından da iletişim ve öğrenme fırsatı yaratan oldukça faydalı olduğunu düşündüğümüz Lojistikçilerin Sesi haber sitesinin, sektörel gelişmeleri, yenilikleri duyurma ve sektör çalışanları arasında sinerji yaratma konusunda önemli bir işlevinin olduğunu düşünüyoruz.

Lojistik sektörü hakkında yapılan araştırmaları, sektördeki yenilikleri yayınlayan, sektörle ilgili sorun ve çözümlerini dile getiren bir haber sitesi olarak faaliyet göstermeniz, lojistik sektörünün paydaşları açısından da son derece olumludur.

Röportajı yapan;

Deniz Kürtünlü

Lojistikcilerinsesi.biz

İş Geliştirme ve Araştırma Yöneticisi

Sponsor