2017 yılında 1.06 milyon TEU elleçlenerek, TEU bazında %60 büyüme gerçekleşmiştir.

10094

“Öncelikle röportaj teklifimizi kırmayan Kumport  Gn. Md. Yrd. Sn. Erhan TUNÇBİLEK  beye Lojistikcilerin Sesi olarak teşekkür ederiz. Lojistik Sektörü hakkında yaptığımız bu keyifli söyleşiyi siz değerli okuyucularımıza sunmaktan memnuniyet duyarız. “

Sizi biraz tanımak isteriz. Eğitim geçmişiniz, Ne kadardır bu görevdesiniz, Daha öncede bu firmadan daha başka görevlerde yer aldınız mı?

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldum ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA derecesini tamamladım. Procter&Gamble ve L’Oreal’de Tedarik Zinciri, Lojistik, Müşteri Hizmetleri ve Satınalma Direktörü olarak 15 yıl boyunca etkin yönetim rollerinde yer aldım. Sonrasında Johnson Controls’da Orta Doğu Bölgesi Tedarik Zinciri Yöneticisi olarak Dubai’de çalıştım.

Kumport’ta 2014 yılında başladığım Ticaret Genel Müdür Yardımcısı görevine devam etmekteyim.

Kumport’un tarihçesi vizyonu ve misyonu nelerdir? Limanda verilen hizmetlerden kısaca bahseder misiniz?

1994 yılında hizmet vermeye başlayan ve başlangıçta sadece genel ve dökme yük hizmeti veren Kumport Limanı’nda, 1996 yılından itibaren konteyner elleçleme işlemlerine başlanılmıştır. Özellikle 2002 yılında dünya ve Türkiye’nin önde gelen hatlarından Maersk ve Turkon gemilerinin limanımıza uğrak yapmaya başlaması ile birlikte konteyner limanına dönüşmüştür.  2002 yılı ve bunu takip eden yıllarda gerçekleşen konteyner iş hacmi artışına paralel olarak konteyner liman ekipmanlarına ve teknolojiye yatırımlar yapılmıştır.

2007 yılında tarihinde Kumport Liman Hizmetleri, Fiba Holding ve Turkon ortaklığı tarafından satın alınmış olup 2008 yılının sonunda Turkon sahip olduğu hisseleri Fiba Holding’e devretmiştir.

2011 yılında Fiba Holding, Kumport Liman Hizmetleri’nin %35 oranında hissesini SGRF’ye (Umman Devlet Fonu) satmıştır.

2015 Aralık ayında yılında ise üçlü konsorsiyumdan oluşan CMHI, Cosco ve CIC, Kumport Liman Hizmetleri’nin çoğunluk hisselerini satın almıştır.

Kumport Limanı, Türkiye’nin en büyük ilk 3 limanından biridir. 2018 yılının ilk çeyreğinde Marmara Bölgesi’nde en fazla dolu lokal yük elleçleyen limanı olmuştur.

Vizyonumuz, kalite/süreç/maliyet yönetiminde Türkiye’nin en iyi liman işletmesi olmak, tüm pazar koşullarında karlılığını koruyarak, çevik ve yenilikçi yaklaşımlarla büyüyerek Türkiye’nin ilk üç limanı arasında sürekli yer almaktır.

Misyonumuz ise, dünya konteyner taşımacılığının bölgesel lojistik üssü olarak, yüksek standartlarda liman hizmetleri sunmak ve tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmaktır.

Kumport Terminali olarak uluslararası standartlarda güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir terminal operasyonlarını iskele ve sahalarımızda müşterilerimize sunmaktayız. Limanımızda konteyner, genel yük ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir. Gemilerin yanaşması-kalkması, gemi yük elleçleme operasyonları gibi iskelede verilen hizmetler ile CFS sahalarımızda gümrüksel operasyonlar (tam tespit, muayene, X-Ray, numune alma), iç dolum-iç boşaltım operasyonları ve depolarımızda parsiyel yük operasyonları yürütülmektedir.

Limanımızda hat operatörlerine, ihracatçılara, ithalatçılara, RORO, gümrük ve forwarder firmalarına hizmet verilmektedir.

Kumport’u diğer liman işletmelerinden ayıran özellikler neler?

Kumport, hizmete girdiği ilk günden itibaren sürekli gelişen, yaratıcı, yenilikçi, başarı odaklı, etik ve şeffaf, çevreye ve insana saygılı liman işletmesi anlayışı ile fiziki ve teknik kapasitesini devamlı şekilde arttırarak kaliteli ve tüm paydaşlarına ortak değer yaratan hizmet sunmayı hedeflemiştir. Müşteri ilişkilerinde benimsediğimiz bu değerler bizi bulunduğumuz sektörde ayıran en önemli özelliğimizdir.

Müşterilerin sorunlarını en hızlı şekilde çözen Müşteri Hizmetleri departmanı, ihracatçılarımıza imkanlar sunan ihracat depo, Kumport Lojistik Park, sahip olduğumuz en yüksek kapasiteli vinçler, geniş alan ve makine parkı, genişletilebilir giriş-çıkış kapıları bizi öne çıkaran önemli faktörlerdendir.

Ro-Ro hakkında bilgi verir misiniz?

Limanımızda gümrüksüz alanda bir adet rampa ile müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda liman alanımızın bir bölümü RORO firmalarına ayırarak park ve biletleme hizmeti verilmektedir.

Limanımızda RoRo taşımacılığına vermiş olduğumuz destek ile İstanbul trafiğini rahatlatmış olup aynı zamanda karbon emisyonunun azaltılmasına destek olmuş oluyoruz.

Bandirma – Ambarli arasında günlük 4 sefer ve Topçular-Ambarli arasında günde tek sefer düzenlenmektedir.

Kumport 2017 yılında yüzde kaç büyüdü?

2017 yılında 1.06 milyon TEU elleçlenerek, TEU bazında %60 büyüme gerçekleşmiştir.

Şirket personeli ve tedarikçi eğitimleriniz nasıl gerçekleşmektedir ?

Personellerimize yönelik eğitimlerimiz Kurum içi ve Kurum dışı olmak üzere 2 şekilde gerçekleşmektedir. Kurum içi eğitimler İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, ISPS, IMDG Kod, Operasyonel eğitimler, Teknik eğitimler, Oryantasyon programları, Kurs Programları gibi planlı programlı bir şekilde yapılmaktadır. Kurum dışı eğitimler ise bütçe paralelinde departmanların talep ettiği mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile yasal zorunlu eğitim ve sertifikalandırma programlarıdır. Tedarikçilerimize yönelik bir eğitim planımız mevcut değildir. Taşeron firma personellerinin eğitimleri kendileri tarafından planlanmakta olup takibi bizim tarafımızca yapılmaktadır. Sektörel eğitimler kurumumuz eğitim birimi tarafınca ihtiyaca göre düzenlenmekte ve organize edilmektedir. Yine ihtiyaç paralelinde eğitim kurumlarından da faydalanılmaktadır.

Limanın konteyner kapasitesi nedir?

Liman kapasitemiz 2,1m TEU/ yıl ‘dır.

Genel yük olarak kaç milyon ton yük kapasiteye sahipsiniz?

Genel yük kapasitemiz 500.000 ton/yıl’dır.

Son 5 yılda yapılan yatırımlardan kısaca bahsedebilir misiniz?

Mevcut sahaların düzenlenmesi, vinç alanı, iskelelerin uzatılması, saha kapasitesi arttırılması, yeni müşteri hizmetleri ile yönetim binası yenilenmesi, kapıların genişletilmesi / yenilenmesi, yeni depoların yapılarak depo kapasitesinin arttırılması yönünde yatırımlar gerçekleşmiştir. Aynı zamanda yeni makine ve ekipman alımları gerçekleştirildi.

2017 Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında görüşleriniz?

Türkiye Jeopolitik konumuyla dünya piyasasında çok önemli bir noktada. 2017 yılında gerçekleştirilen 7,4 büyüme oranı ile güçlü bir ekonomiye de sahip olduğumuzu gösterdik. Bu büyümedeki en önemli etmenlerden biri İhracatta yaşanan artıştır. Kumport olarak biz de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına ihracata ve ihracatçıya destek olmaya çalışıyoruz. Son iki yılda limanımızdan ihraç ettiğimiz maden miktarı yüzde 200 artış gösterdi. İhracatçıların iş süreçlerini kolaylaştırdığımız hizmetlerle bu büyümenin hız kaybetmeden devam etmesini hedefliyoruz.

Röportajı yapan;

Deniz Kürtünlü

Lojistikcilerinsesi.biz

İş Geliştirme ve Araştırma Yöneticisi

Sponsor