LOJİSTİK EĞİTİM STANDARTLARI (LES-III) ÇALIŞTAYI BU KEZ MERSİN’DE YAPILDI

6911

 

Ülkemizde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılık ile ilgili bölüm/program sayısı 150’yi aşmış durumda. Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi farklı isimlere sahip bu programların amacı, lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek. Bu programlarda okutulan dersler oldukça farklı olabilmekte. Her programın kendi vizyonu doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması doğal ve doğrudur. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin ortak olması da diğer önemli bir konudur. Ayrıca adı geçen programlar arasında yatay ve dikey geçişler yapılabilmekte, önceden görülen bir ders isim, süre ve/veya içerik uyumsuzluğu nedeniyle kabul edilmeyebilmektedir.

İşte bu nedenlerle belirtilen program ve bölümler arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere Lojistik Derneği (LODER) tarafından çok sayıda üniversitenin öğretim elemanları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu oluşturulmuş ve öncelikle Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bölüm ve program adlarının değerlendirilmesi yapılmış tüm programlar şu 5 referans program adı altında gruplandırılmıştır: 1) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), 2) Lojistik Yönetimi (Fakülte), 3) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), 4) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) ve 5) Lojistik (Meslek Yüksekokulu) Bu bölüm / program isimleri “Referans” niteliğinde olup hiçbir üniversitemizden mevcut bölüm / program ismi değişikliği beklentisi yoktur. Bu çalışmaların amacı, ileride açılabilecek olan bölümler için bir öneri niteliğindedir. Daha sonra bu programlara ait ders planları, ders kredi ve AKTS saatleri ile seçmeli ders oranları grup üyeleri tarafından belirlenmiştir.

Bu maksatla; ilki 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi / Kütahya’da yapılan çalıştayların ikincisi 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi / Konya’da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar sırasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan sektörümüz ile ilgili Ulusal Meslek Standartları da dikkate alınmakta, böylece sektör temsilcileri tarafından hazırlanan meslek standartları ile yükseköğretim arasında sağlıklı bir bağ kurulmaya çalışılmakta ve tüm çalışmaların dokümantasyonunda Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’ne uygun hareket edilmektedir.

Son olarak 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Mersin’de gerçekleştirilen 3’üncü Çalıştay da çok başarılı bir şekilde tamamlandı. İlk gün öğleden önce Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi’nde Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Cemal Altan’ın hoş geldiniz konuşması ile başlayan Çalıştay’da LODER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın “Lojistik Mesleği ve Eğitimi” konulu brifinginin ardından Pîrî Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Barbaros Büyüksağnak “Lojistik Eğitim Standartları” başlıklı sunumunda katılımcılara çalışmaların güncel durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ardından düzenlenen “Mersin Lojistik ve Eğitim Paneli” nde Mersin’deki sektör temsilcileri ile eğitim dünyası bir araya gelmiş oldu. Panelde sırasıyla LODER Başkanı Prof. Mehmet Tanyaş, Mersin DTO Genel Sekreter Yrd. Halil Delibaş, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Koral Karşılıklı, MIP Operasyon Müdürü Burçin Erkut ve UND Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Arıç konuşmacı olarak görüşlerini sundu ve sorulan sorulara cevaplar verildi.

Sektör paydaşları oturumumda; Öğrenci Temsilcisi Tolgay Özdemir, Türkiye çapında lojistik kulüpleri ile beraber gerçekleştirdiği Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Lojistik öğrencilerini kapsayan bir anket araştırmasının sonuçlarını sundu. Daha sonra Atako Lojistik Genel Müdürü Selma Çağlar, Nokta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Gökten, MSC Gemi Acentalığı İnsan Kaynakları İşe Alım Yöneticisi Ferit Avcı, GAP Pazarlama Dış Ticaret ve Lojistik Müdürü Fatih Kemal Barış, Yönetim Danışmanı Engin Koban, Today &Tomorrow Şirket Yöneticisi Emel Gelincik ve Tatlog Operasyon Müdürü Bora Güner lojistik mezunlardan bekledikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirttiler.

Öğleden sonra ve Pazar günü Suphi Öner Öğretmenevi Mut, Aydıncık ve Tarsus salonlarında yapılan çalışmalarda ise akademisyen ve paydaşlar önce sektör beklentilerinin lojistik program çıktılarına ve ders planlarına etkileri ve sonra ders izlekleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüler. LES-IV Çalıştayı’nın Eylül ayı içinde Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı. Yine belirlenecek bir tarihte Mersin’de “Eğitimcilerin Eğitimi” çalışmaları yapılması planlanmakta. Ayrıca eksik kalan ders izleklerinin tamamlanmasının ardından planlı faaliyetler şu şekilde belirlendi:

  1. Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi ve Eğitimci Eğitimi
  2. Eğitim Ortamının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.)
  3. Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması
  4. Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi
  5. Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
  6. Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması

3-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında LODER ve Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile Merinos AKKM-Bursa’da düzenlenecek olan 7’nci Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (ULTZK 2018) kapsamında ilk gün “Lojistik Eğitimi Standartları” konulu panelde projenin iki yıl içinde geçirdiği evreler ve geldiği nokta tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Üniversitelerimizin sadece “Lojistik” bölüm ve programlarının sorunu olmadığını düşündüğümüz eğitimde standart olmaması konusunun bu pilot proje örnek alınarak diğer birçok bölüm ve program için de uygulanabileceği düşünüldüğünde bu panelin önemi ortaya çıkmaktadır. Tüm paydaşlarımızı kongreye katılmaya ve bu paneli dinlemeye davete diyoruz.

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız çalışmalarda tüm ilgili tarafları aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Birlikte çalışmak ümidiyle hoşça kalın.

Sponsor