8. Tarım, Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu, 29.03.2018

8174

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Lojistik Derneği (LODER) iş birliğinde düzenlenen “VIII. Tarım Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu”na teşiflerinizi dileriz.

SEMPOZYUM AMACI:

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen tarım ürünleri ile gıdaların, depolanması ve dağıtılması sırasında karşılaşılan zorlukların ve gereksinimlerin tüm taraflar tarafından bilinmesini sağlamak, etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin önemi konusunda bilinirliliği artırmak, sürdürebilirlik yönünde standartlar oluşturmak, iş birliği ve birlikte hareket ortamı geliştirmektir.

29 Mart 2018 / Perşembe/ 09:30 Mersin Hilton Oteli

TASLAK PROGRAM
09:00-09:30 KAYIT09:30-09:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Şerafettin AŞUT, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı,
Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ, Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı,09:45-10:30 Prof. Dr. Arzu TEKTAŞ, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Tarım 4.0″

10:30-11:00 ÇAY-KAHVE ARASI

11:00-13:00 I. OTURUM – Tarım-Gıda Tedarik Zinciri Yönetimi

Moderatör: Hakan Sefa ÇAKIR

-Prof. Dr. Gökhan ÖZERTAN, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Tarımda Talep Planlama Modelleri”
-Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, Öğr.Gör Atiye TÜMENBATUR, Maltepe Üniversitesi, “Tarım-Gıda Tedarik Zinciri Tasarımı için Bir Model”
-Prof. Dr. Onur DEVRES, Devres Teknoloji ve Danışmanlık, “Gıdaların Raf Ömründe Soğuk Zincirin Önemi”
-Mustafa ÜNLÜ, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü “Turunçgillerde Hasattan-Sofraya Kadar Yaşanan Kayıplar”
-Prof. Dr. Okan ÖZKAYA, Çukurova Üniversitesi, Bahçe Bitkileri Bölümü ”Bahçe Ürünlerinde Ön Soğutma ve Taşıma Koşullarında Ortam Koşullarının Kalite Üzerine Etkileri”
– Yrd. Doç. Dr. Işılay TALAY DEĞİRMENCİ, Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi, İşletmeYönetimi Bölümü – Öğr. Gör. İsmail KARAYÜN, Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü “Donmuş Gıda Ürünlerine Yönelik Dağıtım Kararları”

13:00-14:15 ÖĞLE ARASI

14:15-16:15 II. OTURUM – Soğuk Zincir Lojistiğinde Yenilikçi Çözümler

Moderatör: Enis HEKİMOĞLU

– Prof. Dr. Onur Devres “Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik”
– Prof. Dr. Fatih Şen, Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Böl. : “Meyve ve sebze taşımada: İzlenebilirlik”
– Av. Emine DEVRES “Bilgi Güvenliği ile İlgili Hukuki Mevzuat ve Pratik Durum”
– Görkem KÖSE “Ölçüm ve Bilgi Güvenliği” “Ölçme ve Kalibrasyon”

Kayıt için;   http://www.mtso.org.tr/tr/a/8.tarim

 

Sponsor