Ana Sayfa Diğer Lojistik Derneği, Lojistik Sektörü Hizmet Alan ve Veren Firmalarını Bir Araya...

Lojistik Derneği, Lojistik Sektörü Hizmet Alan ve Veren Firmalarını Bir Araya Getirdi.

9868

Lojistik Derneği ve Sektör basınından beklentiler hakkında görüşlerini ilettiler.

Omsan Lojistik Genel Müdürü, Doç. Dr. Hakan KESKİN,

Lojistik sektörünün pazar ekonomisinin gerektirdiği rekabet şartlarında işlemediği ve rekabetin lojistik şirketleri öldürecek seviyelere geldiği hususuna ve sektörün yabancı firmalar lehine yaşadığı sermaye kaybına dikkat çekti.

Keskin, “İş dünyasını destekleyen lojistik dünyasının, çatı konumundaki 6 – 7 şirket ile, onların desteklediği küçük ve orta ölçekli şirketleri, kooperatif ve kamyoncuları öldürmeden ve onlara can suyu vererek yola devam edebilmesi giderek güçleşiyor. Bir OYAK grup şirketi olarak, kurumsal sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren; demiryolunda serbestleşme sürecini zorluklara rağmen destekleyerek yeni projelerle istihdama katkı sağlayan; karayolunda  ayakları yere basan, faturası kesilen, 10 numara yağ kullanmayan, sigortası olan, şoförünü ILO 153 kurallarına göre çalıştıran OMSAN gibi kurumsal şirketleri hepinizin desteklemesi, hepimizin lojistiğin sorunlarını el ele vererek çözmeye çalışması lazım.”  şeklinde görüş bildirirken; lojistiğin gerçekten bilimsel tabanlı olarak yapılması gerektiğini, sadece kamyonculuğa dayalı bir yapının sürdürülebilir olmayacağını vurguladı.

DHL, Genel Müdürü Sn Orkun SARUHANOĞLU,

Lojistik temsilcisi olarak bizim kadar sektörü elinde reel sektörü elinde tutan ve nabzı elinde tutan başka bir sektör olmadığını ifade etti.

Depolarımızdan çıkan dağıttığımız bir çok farklı sektörlerde ki müşterimizin malları çıkışları mal hareketleri aslında ağırlıklı olarak bizlere hep reel sektörü gösteriyor.

6 farklı sektörde 110 civarında firmanın günlük çıkışlarını gördüğüm için reel sektörü Türkiye’de görebiliyorum dedi.

Bu bizim için ciddi bir nimet bunu iyi kullanabilmemiz gerektiğini düşünüyorum dedi.

Son dönemde özellikle içinde bulunduğum platformlarda lojistiğin hizmet dar ağacının gitgide geliştiğini görüyorum,

Lojistik firmalarının bazıları artık E-Ticaret yapmakta, kaçınılmaz inovasyon, dijitallaşme yönelimi var olduğunu, bunu LODER’in desteklemesinin önemini iletti.

Vizyonlara uygun yüksek kalifiyeli personeller yetişmesinin önemini iletti.

Pratiğe yönelik staj sürelerinin uzun tutulması ve kalitenin arttırılması hususunda LODER’in geliştirme konusunda desteğinin önemini iletti.

Eczacıbaşı, Tedarik Zinciri Direktörü Sn. Eylem ÖZGÜR,

Eczacıbaşı olarak hizmet alan taraftayız. Giderek piyasada rekabeti ürünler tekleşiyor rekabet edebileceğimiz alanlar için kendi içimize dönüp bakmamız gerekiyor.

Lojistik tedarikçilerimiz bizim için önemli iş birliği ortaklarımız olduğunu iletti. Lojistik maliyetlerinin artışlarını anlayabileceklerini, ancak bu maliyetlerini düşürecek farkı bir çözüm üretmelerini beklediklerini, gerekirse rakipleriyle birlikte beraber çalışmalar hususunda projeler üretmelerini beklediklerini iletti.

Lojistik derneğinden beklentilerimize dönecek olursak lojistiğin 2018’de ve sonrasında ki karşılaşacağı trendlere bakarsak üretim alanlarında çok fazla karşımıza çıkıyor.

Lojistik derneğinin akademisyenleri, sektör temsilcileriyle sık sık bir araya getirmeli ve bunların lojistik sektöründe uygulamaların ön plana çıkarmasının faydalı olacağını iletti.

Lojistik Derneği, Endüstri ve Üniversite’leri bir araya getirmesi önemlidir dedi.

Depo’da olsun Lojistiğin her seviyesinde insan kaynaklarının gelişimine yönelik Lojistik Derneği Proje üretmelidir.

Hepsiburada, Operasyon Grup Başkanı Sn. Taner TİMİRCİ,

Türkiyede iyi bir alt yapı iyi bir donanım iyi bir yetişmiş iş gücü hali hazırda söz konusudur. Bizlerde e ticarette büyüyen bir sektör içerisinde faydalanıyoruz. e ticaret 2017 yılında da sektör içinde %30 bir büyüme sağlamıştır. Bizde lojistik alanın da bu sektörün nasıl geliştirilebilir kısmına esas çalışmaktayız.

Peki müşterilerimiz bizden ne istiyor?

En temel beklenti hız. Ürünlerini sipariş verdikten sonra hızlı bi şekilde ürünlerini teslim almak istiyorlar.

Lojistik Derneği Yönetimi, 2017 yılı Lojistik Sektörünü ve 2018 yılı Lojistik Trendleri hakkında konuşmaları yaptılar.

Lojistik Derneği Başkanı, Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ,

  • Türk Lojistik Sektör Büyüklüğünün, yaklaşık 311 milyar TL (Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yaklaşık %12’si) olduğu öngörülmekte olduğunu iletti. (PwC).
  • Türkiye’nin lojistikte coğrafi bir avantajının olduğunu, ancak doğu-batı ticaretinde 3 önemli koridorun olduğunu ve bir koridor savaşı yaşandığını vurguladı. (TEN-T, TRACECA, VIKING, TINA, İPEKYOLU-BTK, TEM koridorları)
  • Ülkemizde baskın taşıma türü karayolu (%90) olup kamyon bazında bireysel taşımacılık ağırlıklıdır, eğitim düzeyi düşük, atıl kapasite yüksek ve filo yaşlıdır.
  • Liman ve demiryolu alt yapısındaki yetersizlikler var olduğunu ve kombine taşımacılık alt yapısı kurulamadığını iletti.
  • Eğitim, araştırma, standardizasyon ve sertifikasyon eksikliği var olduğunu iletti. Lojistik Sistem ve Meslek standartları oluşturulmasını iletti.
  • Lojistikte ulusal koordinasyon tam sağlanamadığını iletti.
  • Ülkemizin iyi belirlenmiş Lojistik Stratejine dayalı SİMÜLASYON/OPTİMİZASYON MODELİNE gereksiniminin olduğunu iletti.

Lojistik Derneği Genel Sekreteri, Dr. İsmail KARAKIŞ,

Hizmet veren şirketlerin önümüzdeki yıllarda nasıl bir vizyona sahip olmaları ve bu yolda yöneticilerin gündem maddelerinin ne olmalıdır konusunda bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Global CEO’larla yapılan anket sonuçları hakkında yorumlarını iletti.

Mevzuat değişikliği, Jeopolitik değişiklikler, Dijitalleşme ve Teknoloji değilşiklikler, gelişmeler, Şirketlerin Stratejik planlama yapması, Organizasyonda Mükemmellik, Maliyet – fiyat dengelemesi ve zorlukları, Yetenek yönetimi ve kaliteli İnsan kaynakları yetiştirme önemi hususunda görüşlerini ilettiler.

Lojistik Merkezleri, Tahmine dayalı çalışmalar, Paylaşıma dayalı ekonomi sistemleri çalışmalarından bazı örnekler verdii ve Yeşil lojistik önemini iletti.

Sektöre Lojistikci olmayan ancak Lojistik hizmeti sunan yeni oyuncuları anlattı. 

Lojistik Derneği Üye ve Tofaş, Tedarik Zinciri Geliştirme Müdürü, Mehmet KARACA,

25 yıldır Tofaş firmasında İş geliştirme ekibinde görev yapmak olduğunu iletti.

2000’li yılların başında artık Lojistikten tedarik zincirine doğru bir geçiş kavramı ve Tofaş ‘daki Tedarik Zinciri anlatımıyla basın toplantısına zenginlik kattı.

TND Başkan Yardımcısı Yusuf DAĞCI,

Türkiye’nin en eski parsiyel taşımada geçmişi olan Zeytinburnu Nakliyeciler sitesinin yerine alternatif sunulmadan yıkılması 150’ye yakın nakliyecinin mağdur edilmesini anlattı. Bu konuda Lojistik sektründen ve basından destek istedi.

Basın toplantısının organizatörü ve İletişim Sponsoru, Lojistikcilerinsesi.biz haber portalı Koordinatörü Sn. Seda RAKICI ekibini tanıttı. Hedeflerinin 1,5 milyon lojistik çalışanlarına ulaşmak ve çalışanların sektör hakkında bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlamak olduğunu iletti.

Open Event