Ana Sayfa Etkinlikler 2.LODER LOJİSTİK EĞİTİMİ STANDARTLARI ÇALIŞTAYI , 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır.

2.LODER LOJİSTİK EĞİTİMİ STANDARTLARI ÇALIŞTAYI , 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır.

8041

2017 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil ülkemizde 63 lisans (fakülte),  28 yüksekokul ve 95 ön lisans (Meslek Yüksek Okulu) olmak üzere toplam 186 farklı lojistik programında binlerce öğrenci eğitim görmektedir. Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık gibi farklı isimlere sahip bölüm ve programların amacı hep aynı olup Lojistik sektörünün gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve öğrenim gerçekleştirerek öğrencileri en donanımlı ve hazır şekilde sektöre kazandırmaktır.

Bunu yaparken her Üniversitenin, programını kendi vizyonu doğrultusunda belirlemesi ve bu kapsamda farklı dersler planlaması çok doğaldır. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin, en azından asgari ortak noktada, benzerlik taşıması gerekmektedir. Ayrıca bu bölüm ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlerin de yapıldığını dikkate aldığımızda, derslerin isim, süre, kredi miktarı ve içerik açısından bir uyum içinde olmasının fayda sağlayacağı muhakkaktır.

2016 Haziran ayında Lojistik Derneği, Lojistik Eğitim Standartları oluşturma çalışmalarını başlattı. Yurdumuzun dört bir yanından çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve sektör temsilcisinin katılımıyla 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs – Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde ilk çalıştay düzenlenerek, sektörün lojistik mezunlarından beklentileri, Mesleki Yeterlik Kurumu’nun ilgili Meslek Standartları, bu beklenti ve standartları karşılayacak ders planları belirlendi. Bu çalışmalar fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu için ayrı ayrı yapıldı.

Oluşturulan ders planlarında yer alan derslerin, içerikleri oluşturma çalışmasını içeren ikinci çalıştay Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde 27-28 Ocak 2018 tarihlerinde Konya’da yapılacaktır. Ders izleklerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıda belirtilmiştir:

  1. Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi ve Eğitimcilerin Eğitimi
  2. Eğitim Ortamının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.)
  3. Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması
  4. Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi
  5. Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
  6. Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması.
Open Event
Önceki İçerikÇekok Gıda, liderliğini Renault Trucks çekiciler ile sürdürüyor
Sonraki İçerikLojistik Derneği, Lojistik Sektörü Hizmet Alan ve Veren Firmalarını Bir Araya Getirdi.