Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 20 Aralık 2017 tarihinde

10475

1.Lojistik Sektöründe  İş  Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 8‐9 Ekim 2015 tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi’nde düzenlenmiştir. Her iki yılda bir yapılması planlanan Sempozyumun ikincisi 20 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul Marriott Otel’de (Şişli) gerçekleştirilecektir.

Amaç: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında başarıya, işverenin etkin işbirliği ile ulaşılabilmektedir. Tez Medikal, LODER ve Galatasaray Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek Sempozyum ile işverenlere ve temsilcilerine, sektördeki yeniliklerin tanıtılmasının yanında, karşılaştıkları risklerin ve alınan, alınması gereken önlemlerin hatırlatılması yoluyla, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri konusundaki farkındalıklarını arttırmak amaçlanmıştır.

Hedef:

  • Lojistik Sektörü örneğinde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımcıları bilgilendirmek,
  • Ergonomi, meslek hastalıkları gibi güncel çalışmalar hakkında bilgi vermek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel yaklaşımın önemini vurgulamak,
  • Kapsam: İşveren ve temsilcileri, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonelleri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, STK’lar…

 Sempozyum Organizasyonu:

5.1. Temel Bilgiler:

  • Sempozyum Tarihi: 20 Aralık 2017
  • Sempozyum Yeri: İstanbul Marriott Otel (Şişli)
  • Sempozyum Süresi: 1 gün
  • Düzenleyen Kuruluşlar: Tez Medikal, LODER (Lojistik Derneği), Galatasaray Üniversitesi Endüstri
  • Mühendisliği Bölümü
  • Mali Yapısı: Ücretsiz katılım, Fuar, sponsorluk yok.

5.2.Taslak Program:

08:30 – 09:00 Kayıt

09:00 – 10:00 Açılış

10:00 – 10:45

Konferans: Prof.Dr.Murat Engin (Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi)     İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukundan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklar 10:45 – 11:15 Ara 11:15 – 12:00 Müzik Dinletisi 12:00 – 13:00 Yemek 13:00 – 14:00 1. Oturum (LODER)     Depolarda İş Sağlığı ve Güvenliği 14:00 ‐ 14:15 Ara 14:15 – 15:15 2. Oturum (Tez Medikal)     Lojistik Sektöründe Ergonomi, Meslek Hastalıklarının Kontrolü 15:15 – 15:30 Ara 15:30 – 16:30 3. Oturum (Tez Medikal)     Lojistik Sektöründe Teknoloji kullanımı ve Güvenlik, Yeni Gelişmeler 16:30 – 17:00 Tartışma‐Kapanış

Sponsor