Limanlarda dijitalleşmeye ağırlık verilmesi ve akıllı liman yapılanmasının önemine dikkat çekti.

9414
Limanlarda dijitalleşme artmalı Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Liman Kongresi’nde akademisyen, limancılık sektörü temsilcileri ve paydaşlarıyla bir araya geldi. Türklim Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, limanlarda dijitalleşmeye ağırlık verilmesi ve akıllı liman yapılanmasının önemine dikkat çekti.

2-3 Kasım tarihinde düzenlenen III. Ulusal Liman Kongresi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Kongreye katılan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü yetkilileri, Deniz Ticaret Odası yetkilileri, çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcilerine hitap eden TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, yaptığı konuşmasında sektörün gelişimi için sanayi 4.0’ın öneminin kavranmasına dikkat çekti. Yaptığı konuşmasında sanayinin tarihine değinen Selçuk, sanayinin bugün geldiği noktaya atıfta bulunarak sanayi 4.0’ın daha öncekilere göre daha karmaşık bir yapıda olduğunu söyledi. Liman 4.0’ın ‘küresel tedarik zincirindeki tüm üyelerin dahil olduğu bir elektronik platformda akıllı limanların yapılanması’ olarak tanımlayan Selçuk, ”Limancılık sektörü, 3. Sanayi Devrimindeki temel unsur olan otomasyon sürecine hızlıca adapte olmuş, uzaktan kumandalı rıhtım vinçleri (STS, MHC), saha istif vinçleri (RTG, RMG) ve otomatik terminal traktörleri (AGV) ile insansız terminaller işletmeye başlamıştır. Dolayısıyla limancılık sektörü 4. Sanayi Devrimi için gerekli olan ilk adımı zaten atmıştır. Ancak limanları 4. aşamada daha kapsamlı bir süreç beklemektedir. Liman 4.0 uygulaması ile Liman otoriteleri bağlanabilirliklerini, otonom sistemlerini ve büyük veri (big data) analizlerini arttırmak için dijitalizasyon seviyesini yükseltmelidir” dedi.
Üretimin pazara yakın noktalara çekilmesi Çin için tehdit oluşturuyor Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde düşük iş gücüne dayalı, devasa kapasiteli ve uzun tedarik zincirli üretim modellerinin ömrünün azaldığını sözlerine ekleyen Selçuk, Uluslararası ticaret ve lojistiğin yıllık gelişimi zamanla azalacağına değindi. Selçuk; ‘’Endüstri 4.0 ve Yeni Küreselleşme Modeli ile üretimin pazara yakın noktalara çekilme eğilimi, ucuz iş gücüne dayalı devasa üretim yapan Çin gibi ülkeler için bir tehdit oluşturmakta, ellerindeki önemli üretim gücünün azalmaması için onları önlem almaya zorlamaktadır.
Çağımızın en önemli lojistik projesi olan Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) projesi, Çin’in yeni küreselleşme modeline karşı geliştirdiği çok kapsamlı bir önlemler girişimdir. Çin OBOR projesi ile tehlikeye giren küresel üretim üstünlüğünü sürdürme amacındadır” dedi. Çin gibi ekonomisi güçlü olan bir ülkenin ileriye yönelik sanayi ve iş gücü ataklarını konuşmasında değerlendiren Selçuk, endüstri 4.0 teknolojilerini kullanan, online kanallarla müşteriye bağlı olan, dijital pazarlar kuran ve bunun gibi gelişimlere ayak uyduran işletmecilerin ayakta kalacağını anlattı.
Sponsor