9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi’nde “LOJİSTİK EĞİTİMİNDE STANDARTLAR OLMALI” konusunda Bir çok Üniversite’nin öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve sektör temsilcisinin katılımıyla araya geldi.

15581

2017 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil ülkemizde 63 lisans (fakülte), 28 yüksekokul ve 95 ön lisans (Meslek Yüksek Okulu) olmak üzere toplam 186 farklı eğitim veren okulda binlerce öğrenci eğitim görmekte. Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık gibi farklı isimlere sahip bölüm ve programların amacı hep aynı: Lojistik sektörünün gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve öğrenim gerçekleştirerek öğrencileri en donanımlı ve hazır şekilde sektöre kazandırmak.

Bunu yaparken her üniversitenin programını kendi vizyonu doğrultusunda belirlemesi ve bu kapsamda farklı dersler planlaması çok doğal. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin, en azından asgari ortak noktada, benzerlik taşıması önemli bir konu olsa gerek. Ayrıca bu bölüm ve programlar arasında yatay ve dikey geçişlerin de yapıldığını dikkate aldığımızda, derslerin isim, süre, kredi miktarı ve içerik açısından bir uyum içinde olmasının fayda sağlayacağı muhakkak.

Prof. Dr.Mehmet TANYAŞ’ın liderliğinde 2016 Haziran ayında başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı ve daha önce bitirilen, referans program isimlerinin belirlenmesi, program kredi saatlerinin tespiti ve program çıktılarının belirlenmesi aşamalarının ardından ders içeriklerinin belirlenmesi maksadıyla yurdumuzun dört bir yanından çok sayıda öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve sektör temsilcisinin katılımıyla 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs – Evliya Çelebi Yerleşkesinde ilk çalıştayımızı düzenledik.

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömer Zafer GÜVEN’in hoş geldiniz konuşması ile başlayan Çalıştay’da Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Barbaros BÜYÜKSAĞNAK “Lojistik Eğitiminde Standartlar Olmalı” başlıklı sunumunda katılımcılara güncel duruma ilişkin bilgi verdi. Ardından ÜTİKAD Eski Yönetim Kurulu Başkanı ve FİATA Onur Kurulu Üyesi Sayın Kosta SANDALCI bir konuşma yaparak çalışmanın sektör açısından önemine vurgu yaptı ve katılımcılara başarılar diledi.

Prof.Dr. Mehmet TANYAŞ tarafından verilen “Lojistik Mesleği ve Eğitimi” konulu brifingin ardından Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi GÖREN katılımcılara çalışmalarında başarılar dileyerek ve arzu edilmesi halinde önümüzdeki yıl içinde düzenlenecek benzer bir Çalıştay’a da ev sahipliği yapabileceklerini belirterek katılımcıları üniversitelerinde görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Çalıştay öncesinde, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) “84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri” ve MYK Ulusal Meslek Standartları ile Küresel FIATA Diploma Eğitimi dikkate alınarak her bir referans program için hazırlanan ve grup üyelerine puanlamaları için gönderilen “Program Çıktıları Listeleri” gelen puanlamalara göre büyükten küçüğe sıralanmış ve daha önce tespit edilen sayıda ortak program çıktısı belirlenmişti. Çalıştay’ ın “Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu program çıktılarının belirlenmesi” başlıklı 1. oturumunda bu listelerdeki çıktılar katılımcılar tarafından tek tek ve detaylı olarak tartışıldı ve yapılan önerilerle nihai hale getirildi.

Çalıştay’a Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu temsilen Ankara’dan katılan Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı Uzman Yardımcıları Duygu Ergin KARACA ve Ceren YILMAZ tarafından “Ulusal Meslek Standartları ve Yeterlikleri” konusunda brifing verildi ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Ardından düzenlenen 2. oturum kapsamında; Çalıştay öncesinde gelen öneriler ve yapılan analizler dikkate alınarak her bir referans program için önerilen ders planları tamamlandı. Bu çalışmalar fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları için ayrı ayrı yapıldı.

İki gün süresince yapılan çalışmalarda Çalıştay öncesinde grup üyeleri tarafından hazırlanan ders izleklerinden sadece 3 tanesi görüşülerek tamamlanabildi. Daha önce 2018 Nisan ayı içinde bir Çalıştay yapılması planlanmışken sadece ders izleklerinin görüşüleceği ilave bir Çalıştay’ın 2018 Ocak ayı sonunda yine bir hafta sonu bizlere ev sahipliği yapacak bir üniversitemizde yapılması kararlaştırıldı.

Ocak ayında eksik kalan ders izleklerinin belirlenmesinin ardından planlı faaliyetlerimizi şu şekilde belirledik:

  1. Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi ve Eğitimci Eğitimi
  2. Eğitim Ortamının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.)
  3. Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması
  4. Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi
  5. Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması
  6. Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması

Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız çalışmalarda tüm ilgili tarafları aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Birlikte çalışmak ümidiyle hoşça kalın.

Prof. Dr.Mehmet TANYAŞ- Lojistik Derneği Başkanı

Sponsor