Depo Yönetimi ve Verimlilik

35916

Depo Yönetimi ve Verimlilik
Depo Yönetimi disiplin gerektirir.
Depoların kuralları, talimatları ve prosedürleri olmalıdır.
Bu kurallara, deponun işleyişine personelinin uyup, uymadığı denetleyecek ve sürekli gelişmesini
sağlayacak sistemler kurmalıyız. (İş güvenliği, İş makinaları kullanma, yükleme, toplama vs.talimatlar)
Bu anlayışı personelimize anlatabilecek ve sisteme inanmalarını sağlayacak, sürekli eğitim programı
hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
Tüm personelin yapacağı işi yazılı hale getirecek “görev tanımları” hazırlanmalı ve sürekli güncel hale
getirilmesi için çalışma yapılmalıdır.
Depo ekibinin ve her personelin ve/veya ekiplerin hedefleri belirlenmeli ve hedefler personelle
paylaşılmalıdır. Bu hedeflerin ölçümü personel ve/veya ekip tarafından da ölçülebilmesi
sağlanmalıdır. Ekip tarafından aylık veya üç aylık olmak üzere kendi değerlendirmesini sunum olarak
hazırlayıp sunması sağlanmalıdır. Hedefe ulaşmada bir problem varsa, çözümleri de sunması da
istenmelidir.
Personel işe başlamadan önce, Şirket vizyonu, hedefleri, talimatları, prosedürleri, personel
yönetmeliği ve görev tanımları anlatılmalı, bu bilgiler bir dosya halinde personele imza karşılığında
teslim edilmelidir.
Her yeni personel işe başlamadan önce Departman ve/veya İnsan Kaynakları tarafından göreve göre,
belirlenen sürede oryantasyon sürecinden geçirilmelidir.
Her görev unvanı için, personel gelişimi için, eğitim ve kaç gün eğitim verileceği planlama yapılması
gerekmektedir.
Personelin ve/veya görev performanslarının ölçülmesi için, süreçlerin dataları tutulmalı,
verimliliklerin artması için, bu dataların değerlendirilmesi önemlidir. Çıkan sonuçlar ilgili personelle
paylaşılmalı ve verimliliğin artması için çalışma yapılmalıdır.
Örneğin; Mal hazırlamada toplanacak ürünlerin araç veya iş emri bazında, başlangıç saati, ürünlerin
raftan alıp, mal hazırlama yerine koyana kadar her geçen süre, ürün çeşidi vs.
İş emirlerine ve çıkan sonuçlara göre ortalama hedef süreler verilmeli ve buna göre iş emirlerin yerine
getirilmesi beklenmelidir. Bu ortalamada iş emirlerini toplamayan personel sorgulanmalıdır.
Gerektiğinde raflar bazında, mal hazırlama alanı arasında zaman etüdü yapılmalı ve sisteme
tanıtılmalıdır.
Depo iş süreçlerinin analizi çıkarılmalıdır.
 Mal kabul siparişlerinin planlanması,
 Mal kabul şartlarının belirlenmesi,
 Ürün depo yerleştirilme stratejisinin tespiti,
 Ürün yerleştirme şartlarının belirlenmesi,
 Ürün toplama stratejisinin tespiti,
 Mal hazırlama alanı planlaması,
 Hazırlanma alanında toplanma stratejisinin tespiti,
 Yükleme şeklinin belirlenmesi,
Depoyu yönetebilmek için, depo hareketlerinin verilerin tutulması, izlenmesi ve
dataların değerlendirmesi gerekmektedir.
Günlük yapılan hareketlerin raporlanması çok önemlidir. Bunun için rapor formatları belirlenmeli, bu
raporları kimin hazırlayacağı, sunacağı belirlenmelidir.
Örnek raporlar;
Günlük mal kabul raporu;
Tarih, mal kabul numarası, ürün bazlı ve/veya hepsi seçenekli filtre edilebilmeli, ürün kodu, ürün
açıklaması, palet, adet, kg vs. iş emri numarası, teslim alan personel sicil no vs.
Günlük sevkiyat raporu;
Tarih bazlı, plaka bazlı filtre seçenekli, Sevk tarihi, sevk sistem numarası, plaka, şoför ad-soyad, ürün
açıklaması, palet, adet, kg vs. Yükleyen personel , ekip sicil no, sevk yeri vs.
 Hasarlı, eksik ürün raporu, (Depo ve sevkiyat diye ikiye ayrılmalı)
 Depo Hareket raporu, (Raf, kat, göz, koridor, bölüm vs. adres bazlı)
 İade ve Hurda raporu,
 Mal toplama raporu,
 Teslimat raporu,
 Ürün ömrü raporu, Fifo, lifo vs.
 Lokasyon raporu,
Verimlilik sağlanmasına yönelik ve sonuçları değerlendirilecek raporlar hazırlanmalı, sonuç odaklı
raporlar talep edilmelidir. Bakılmayan, değerlendirilmeyecek raporlar istenmemelidir.
Değerli okuyucularım, inşallah yazılarım sizlerin mesleki gelişimizde sizlere katkı sağlamaktadır.
Depolama hususunda sormak istediğiniz bir şey olursa, 24 saat mail ortamında cevap vermeye
hazırım.
Ayrıca Şirket olarak Depo personelinin eğitimi hususunda 4PL Danışmanlık olarak sizlere ücretsiz
eğitim vermeye hazırız.
Hedefimiz sektöre katkı sağlamak üzere kendini geliştirmeye hazır firmalara hizmet vermektir.
Sevgi ve saygılarımla,
Tuncay AYDIN
4PL Danışmanlık ve Lojistik Hizmetleri
www.4pl.com.tr tuncay.aydin@4pl.com.tr

Sponsor