Çelebi Bandırma Port’u Yakından Tanıyalım

21757

 

İş ve sanayi merkezi İstanbul’a, Güney Marmara’ya, İç Anadolu’ya ve Ege Bölgesi’ne bağlantısıyla özel bir konuma sahip olan adeta bir köprü görevi gören Çelebi Bandırma Port’u yakından tanımak için Lojistikcilerinsesi Ailesi olarak ziyarette bulunduk. Çelebi Bandırma Port Satış Pazarlama Yönetmeni Sayın Şükrü YEGÜL ve Çelebi Bandırma Port Satış Pazarlama Uzmanı Fatih UZUNÇAKIR sorularımızı yanıtladı.

  • Sizi biraz tanımak isteriz. Adınız, Soyadınız, Şirkette bulunduğunuz pozisyonuz? Ne kadar süredir bu görevdesiniz? Şirketinizde kaç yıldır çalışıyorsunuz? Daha önceden bu firmada daha başka görevlerde yer aldınız mı?

Merhabalar öncelikle hoş geldiniz ben Şükrü YEGÜL 10.03.1982 İstanbul/Beşiktaş doğumluyum. Yaklaşık 6,5 yıldan beri Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciği A.Ş şirketinde çalışıyorum.

Eğitimim olarak Pamukkale Üniversitesi Elektrik bölümü ve Girne Amerikan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği olarak eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans’ta denizcilik işletmeciliği  olarak eğitimime devam etmeyi planlıyorum.

Bandırma liman kariyerinde ise depo kayıt uzmanı olarak işe başladım sonrasında liman baş puantörü, tahakkuk şefi ve son 4 aydan beri Satış Pazarlama yöneticisi olarak görevime devam etmekteyim.

  • Çelebi Port firması ne zaman kuruldu? Ne zamandır faaliyet gösteriyorsunuz?  Türkiye’deki beklentileriniz nedir?

Limanımızın tarihçesi,Bandırma’nın, M.Ö 8. ve 9. yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos şehri ile aynı dönemde kurulduğu düşünülmektedir. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos şehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen PANORMOS olarak anılıyordu.

TCDD Bandırma Limanının 36 yıl süresi ile işletme hakkının devrine ilişkin imtiyaz sözleşmesi 18.05.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren “Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği” A.Ş tarafından 36 yıl süre ile işletilecektir.

Çelebi Holding ile birlikte limanda ekipman ve yeniden yapılanma yatırımlarına hız verilmiş, kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış ve liman Port of Bandırma markasıyla hizmete başlamıştır.

Küresel ekonomik gelişmelerin şekil vereceği 2017’de Türkiye’nin yer aldığı bölgedeki jeopolitik belirsizliklerin azalmasının ülke ekonomisini olumlu etkileyeceği alınan tedbirlerin etkisiyle ekonomideki daralmanın geride kalacağı,üretim yatırımlar ve dış ticaret verilerinin hız kazanacağı bir yıl diliyoruz.

 

  • Şirketinizin önümüzdeki dönemlerdeki hedefleri nedir?

 

Dökme ve genel yük elleçlemesinde hizmet kalitesini daha da artırarak mevcut hinterlandı genişletmek ve liman kapasitesini büyütmek.

Yüksek hizmet kalitesi ve rekabetçi maliyetler ile bölgedeki ithalat konteyner taşımalarını Bandırma limanına çekmek.

Rıhtım ve iskelelere doğrudan bağlantılı olan demiryolunu aktif şekilde kullanarak uzak destinasyonlardaki yüklerin Bandırma limanında elleçlenmesini sağlamak.

Liman özelleştiğinden bu yana 50 milyon USD değerinde yapılan makine, ekipman ve altyapı rehabilitasyon yatırımları yapılmıştır. 2017 yılında da devam eden altyapı rehabilitasyon yatırımları ile beraber TCDD tarafından yürütülen tren-feri rıhtımı inşası tamamlanmak üzeredir. Bu proje ile ülkenin dört bir yanından gelecek yük vagonlarının direkt gemiye yüklenmesi ve buradan da Tekirdağ’a geçerek uluslararası demiryoluna bağlanması mümkün olacaktır.

  • 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 öngörüleriniz nelerdir?

2016 Yılı dış ticaret verileri geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2016’da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 0,84 azalarak 143 milyar 814 milyon dolardan 142 milyar 610 milyon dolara geriledi.Bu dönemde ithalat da yüzde 4,17 azalışla 207 milyar 226 milyon dolardan 198 milyar 577 milyon dolara düştü.

Dış ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,81 gerileyerek, 351 milyar 41 milyon dolardan 341 milyar 187 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise söz konusu dönemde yüzde 11,74 azalışla 55 milyar 967 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu rakam 2015 yılında ise 63 milyar 412 milyon dolar seviyesindeydi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2015’te yüzde 69,4 iken geçen yıl yüzde 71,8’e yükseldi.

Denizcilik sektörünün dünya ölçeğinde krizden çıkmasına bağlı olmakla birlikte, 2008’de başlayan ve bir hayli uzun süren olumsuz sürecin sonlarına geldiğimizi düşünüyorum.”Denizcilik alanında olumlu bir sürecin başlaması, bölgemizde yaşanacak olan istikrarla doğrudan ilişkilidir. Umuyoruz ve diliyoruz ki 2017 ilk yarısı için olmasa bile 2. yarısından itibaren denizcilik sektörünün Dünya ve Türkiye ölçeğinde yukarı harekete başladığı bir döneme gireriz.”

Ekonomik ve siyasi anlamda küresel ve jeopolitik gelişimlerin yanı sıra oluşan sıra dışı olaylar türkiyenin makro ekonomik dengelerini olumsuz etkilemesiyle zor bir yılı geride bırakan iş dünyası 2017’ye umutla bakıyor.

 

  • Sektörde yaşadığınız en büyük problemleriniz nelerdir?

Sektörde yaşanan problemler aslında liman gelişimlerini tetikleyen unsurlar olduğunu ve büyük yenilikler,sistemleri getirdiğini düşüyorum,dolaylı olarakta iş yükünü azaltmak,süreçleri hızlandırmak için yol olmaktır.

Genel olarak’ta değerlendirmek istersek,Küresel ticaretin yaklaşık 80’i deniz yoluyla yapılmaktadır. Geçmişten günümüze denizcilik sektörü bir çok sorunla karşı karşıya kalmış olup, gelecekte de birçok zorluklar yaşaması beklenmektedir. Günümüzde denizcilik sektöründeki başlıca sorunlar; mega gemiler için liman altyapı yatırım gereksinimleri, konteyner taşımacılığında arz talep dengesizliği, zabitan sınıfı, diğer gemi adamı ve gemi inşa sektöründe yetişmiş eleman açığının olması, çevreye ilişkin yeni düzenlemeler, güvenlik riskleri, yakıt fiyatları ve operasyon maliyetlerinin artmasıdır.

Yakıt fiyatlarının artması operasyon maliyetlerini de arttırmakta olup, denizcilik  sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Sektördeki arz talep dengesizliğinin devam etmesi beklenmektedir. Gemi brokerliği sektörünün ise 2017’de daha iyi durumda olması beklenmektedir

Çin’nin dünya ticaret hacmine yaptığı katkı büyük olup, Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama denizcilik sektörünün büyümesinde azalmaya neden olmaktadır. Asya’daki tersaneler durağanlığını korurken özellikle kuru yük küçük ve açık deniz gemileri inşa eden tersanelerin söz konusu yavaşlamaktan etkileneceği öngörülmektedir.

  • Balıkesir ‘de ve Liman işletmeciliğinde şuandaki durumu ve gelecekteki potansiyeli hakkında ne düşünüyorsunuz?

 

Bandırma, jeopolitik ve coğrafi konumu itibari ile kimya ve metal sektörünün ilgi odağı. Burada yapılacak sanayi kümelenmesinin ve liman işletmesinin doğru planlanması, sahillerimizin, toprağımızın ve yaşam alanlarımızın korunması önemlidir.Balıkesir bölgesi kalkınması güney Marmara bölgesine hizmet vermek adına Rotterdam liman projesi imzalanmış olup gelişmeler takip edilmektedir.

  • Limanın özellikleri nedir?

Bandırma limanı konumu itibarı ile ülkenin en önemli limanlarından biri olmanın yanında tüm ülkeye uzanan demiryolu bağlantısı ile kombine taşımacılıkla her türlü yükün elleçlenebileceği bir limandır.

Güney Marmara ve Ege Bölgesi‘ne bağlantıları ile çok avantajlı bir konuma sahiptir. Bandırma limanı bu müstesna konumu ile, Marmara Bölgesi’nin dökme yük ithalat ve ihracat kapılarından biridir. Modern bir altyapıya sahip olan liman, denizyolu, demiryolu ve karayolu bağlantıları ve geniş liman içi stoklama sahaları sayesinde Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görülmektedir.

Toplam uzunluğu 2973 metre ve derinlikleri 6- 11.50 metre arasında değişen 20 adet rıhtımında konteyner, dökme yük, genel yük, proje yükü ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir. Rıhtımdaki yükleme-boşaltma hizmetleri yüksek teknolojili mobil vinçler, ekskavatörler ve konveyör sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

1000 metre ve 500 metre uzunluğunda iki mendireği vardır, iki mendirek arası açıklık 225 metredir.
Bandırma limanı, Liman İşletmeciliği Yönetmelikleri’ne göre gemilere verilmesi zorunlu olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini, bünyesinde bulundurduğu ekip ve ekipmanla yerine getirmektedir.

 

Lojistikcilerinsesi.biz Balıkesir Temsilcisi Zafer DEMİRCİ

Dijital Pazarlama ve Tanıtım Hizmetleri Bölge Yöneticisi

Lojistikcilerinsesi.biz Balıkesir Temsilcisi Demet BAYRAM

Dijital Pazarlama ve Tanıtım Hizmetleri Bölge Yöneticisi

Sponsor