Türkiye’nin İhracatı İkiye Katlanır

12773

Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik olarak küresel düzeyde yapılan en önemli Anlaşmalardan biri olan ve 7 Aralık 2013 tarihinde Bali’de gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 9’uncu Bakanlar Konferansı’nda kabul edilen “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması” Ruanda, Umman, Çad ve Ürdün’ün de imzalaması üzerine üye ülkelerin üçte ikisinin imzası ile bu hafta yürürlüğe girdi.

DÜNYA TİCARETİNDE YILLIK İLAVE KATKI 1 TRİLYON DOLAR OLACAK!

Dünya Bankası ve WTO tarafından yapılan hesaplamalara göre anlaşmanın uygulanmasıyla, birlikte ticaret maliyetleri yüzde 9,6 ile yüzde 23,1 arasında düşecek.  Ortalama ihracat süresinin yaklaşık 2 gün kısaltacağı hesaplanan bu değişiklikle, gelişmekte olan ülkelerin toplam ihracatının yıllık olarak 170 ile 730 milyar dolar artması bekleniyor. Bu anlaşma küresel ölçekte ihracatı da 750 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında artıracak.

WTO’NUN İLAN ETTİĞİ KAZANIMLAR

WTO ekonomistleri tarafından yürütülen 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, En çok gelişmekte olan ülkelerin kazanç sağlayacağı bu anlaşma ile;

 • Üyelerin ticaret maliyetleri ortalama yüzde 14,3 oranında azalacak
 • İhracatta süreyi  % 91 oranında kısaltarak 2 gün daha kısa sürede müşteriye ulaşmasını sağlayacak,
 • Bu anlaşma ile bir çok yeni firma ihracat yapar hale gelecek..
  • Gelişmekte olan ülkelerin ihraç edilen yeni ürün sayısını da yüzde 20 artacak,
  • Az gelişmiş ülkelerde ihraç edilen yeni ürün sayısı yüzde 35’e varan oranlarda artacak

Anlaşma, Türkiye İçin Büyük Kazanımlar Getiriyor!

Uygulamayı değerlendiren Nuhoğlu;“Dış Ticarette kotalar ve engellerle boğuşan dış ticaretimiz son dönemde Bulgaristan, Yunanistan gibi AB ülkelerinin gümrüklerinde önemli zaman kayıpları yaşamaktaydı. Bu anlaşma ile artık Türk Dış ticareti önemli süre ve maliyet avantajı elde edecek.” dedi.

Tam uygulanması halinde Türkiye’nin ihracatı kısa sürede 2 katına çıkacaktır!

Bu anlaşmaya imza koyan ülkelerin transit geçişlerde araçlardan ayrımcı ücretler alamayacağını ve geçişleri kotalarla sınırlayamayacağını kaydeden Nuhoğlu şunları söyledi:

“Bu anlaşma ile Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Macaristan’da sadece bizim araçlarımızdan alınan ayrımcı ücretler tarihe kavuşacak. Avusturya’nın da Avrupa’nın en genç çevreci filosunu durdurup trenlere binmeye zorlaması artık mümkün olamayacak. Bu anlaşma ‘Transit geçen araçlara kendi araçlarından farklı bir muamele yapamazsın’ diyor. Herkes buna uymak zorunda kalacak.

2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve Türkiye’nin de 71’inci ülke olarak taraf olduğu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” da işlerlik kazanacak. İlgili kurumlarımız ve özel sektör çatı kuruluşlarımızın içinde yer aldığı kurulun başkanlığını Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ortaklaşa yürütecek. Özel sektör ile kamunun bir araya geldiği Ulusal Komite, ticaret önündeki birçok engelin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayacak.”

Anlaşma hükümleri doğrultusunda;

 • “Transit geçiş kotaları ve benzeri gönüllü kısıtlamaların uygulanmayacağı” hükme bağlanmış, verilen hizmet ile orantılı olanlar hariç olmak üzere transit geçişler için alınan tüm ücretler yasaklanmıştır.
 • Gümrük idarelerindeki bürokratik işlem ve evrak fazlalıkları ortadan kalkacak, Türk taşımacıları ve ticaret erbapları yakın bir zaman içinde çok daha basit ve hızlı gümrük işlemleri ile daha hızlı ticaret yapabilecek konuma gelecektir.
 • Özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Rusya sınır kapılarındaki aşırı ve maliyet yaratan kontrol uygulamaları, Anlaşma hükümleri kapsamında sona erecektir.
 • Anlaşmaya taraf olan komşu ülkelerin sınır gümrük idareleri arasında işbirliklerinin artması ile sınır geçişleri hızlanacaktır.
 • Elektronik ortama alınacak gümrük işlemleri sayesinde gümrüklerdeki bürokrasi azalacaktır.

Anlaşmanın Gerekliliklerini Yerine Getirmek İçin Harekete Geçme Zamanı !

Çetin Nuhoğlu anlaşmanın sağlayacağı faydalara dikkat çekerek anlaşmanın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için harekete geçmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

Nuhoğlu,  “WTO tarafından öngörülen 1 Trilyon dolarlık Ticaret artışı önemli ihracat ülkesi olan Ülkemiz için çok büyük fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda İhracatta inanılmazı başaran Türkiye bu ilkelerin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde birkaç yıl içerisinde ihracatını ikiye katlayabilecektir.

Gerek ülkemiz dış ticaretini gerek ise küresel dış ticareti büyük oranda değiştirecek, ticaret erbaplarına çok daha hızlı ve kolay ticaretin yolunu açacak Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesi için ülkemiz kamu kurumlarına düşen görevlerin vakit kaybetmeden yerine getirilmesini bekliyoruz.”  diye konuştu.

Sponsor