Sosyal Sorumluluk Projelerinde Yeni Dönem

14471

Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası sosyal fayda iletişimi konferansı Hemzemin’in üçüncüsü 2 Mart 2017 Perşembe günü Pera Müzesi’nde düzenleniyor. Hemzemin Konferans’ta, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında ele alınacak ve KSS projelerinde yeni dönemin ihtiyaçları tartışılacak. Konferans, Borusan Holding ana sponsorluğunda, Myra Ajans tarafından Kültür Ofisi Derneği ve Yaşama Dair Vakıf’ın katkıları ile gerçekleştiriliyor.

“Daha İyi Bir Sosyal Fayda İletişimi İçin Deneyim Paylaşımı” hedefiyle yola çıkan Hemzemin Sosyal Fayda İletişimi Konferansı üçüncü yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinden sürdürülebilir kalkınma kavramına geçiş süreçlerini ele alıyor. 2 Mart 2017 Perşembe günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda yapılacak konferans “Şirketim, Sosyalim, Sorumluyum!” başlığını taşıyor. Konferansın alt başlığı ise “Sürdürülebilirlik Aynasında Sosyal Fayda İletişimi!” olarak belirlendi.

Alanında uzman konuşmacıları şirketler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, medya mensupları ve iletişimcilerle bir araya getiren Hemzemin bu yıl odağını şirketlere ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine çeviriyor. Konferansta, “Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini belirlediği bu kritik dönemeçte şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarını toplumsal olarak var oluşumuzu sürdürülebilir kılmak için nasıl bir dönüşüm bekliyor?” ve “Türkiye’de hayırseverlik itkisi ile başlayıp ‘biz de yapsak iyi olur’ diye devam ederek yayılan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri nasıl ‘zorunlu’ hale geldi? Bu yeni dönemde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri nasıl kurgulanmalı? Nasıl yönetilmeli? İletişimi nasıl yapılmalı?” gibi soruların yanıtları aranacak.

Toplantıda ayrıca, şirketlerin sivil toplumun birikimini, sivil toplumun ise şirketlerin kaynaklarını ortak fayda ekseninde daha verimli kullanıp kullanamayacağı ve gerçek bir dönüşüm için birlikte ve karşı karşıya nasıl çalışılabileceği üzerinde durulacak.

İlki 26 Şubat 2015’te, ikincisi 12 Nisan 2016’da gerçekleştirilen Hemzemin Konferans, “iletişim”i odağına alarak sosyal fayda iletişimi üzerine farkındalık oluşmasını sağlamayı hedefliyor. Bu alandaki uluslararası örnekleri ve deneyimleri Türkiye’deki STK yöneticileri ve şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk birimlerinden uzmanların paylaşımına açıyor. Hemzemin, STK’ların iletişimini ayrı bir alan olarak tanımlayarak bu alanın gelişmesini de hedefleri arasına koyuyor.

Myra Ajans (www.myra.com.tr) tarafından Borusan Holding ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Hemzemin Konferans’a Kültür Ofisi Derneği ve Yaşama Dair Vakıf da katkı sağlıyor.

Sponsor