Özel ADR’li Dağıtım Ağına Sahip Tek Kuruluşuz

17628

Dinçer Lojistik’ten Mustafa Dinçer ile sizler adına keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bu vesileyle hem Mustafa Bey’i hem de Dinçer Lojistik’i daha yakından tanıma imkânımız oldu.

1. Okurlarımıza kısaca kendinizden, eğitim durumunuzdan ve profesyonel özgeçmişinizden bahsedebilir misiniz?
Aslında eğitimim jeofizik mühendisliği üzerine olmasına rağmen 8 yılı profesyonel olmak üzere toplamda yirmi yıla yakın bir süredir de lojistik sektörünün içerisindeyim…

2. Dinçer Lojistik ve hizmet verdiğiniz sektörler hakkında bilgi verebilir misiniz?
2003 yılında kurduğumuz firmamız stratejik planı doğrultusunda ana eksenine kimya sektörünü yerleştirmiştir. Bu bağlamda tüm personel, tesis, araç ve sertifikasyon donanımlarını kimya sektörüne hizmet verme üzerine kurguladık.

Ulusal ve uluslararası birçok firmanın Türkiye’deki lojistik servis sağlayıcısıyız. Müşterilerimiz arasında hammadde ve yarı mamul üreticileri ile beraber bunların ticaretini yapan firmalar da bulunmaktadır. Bununla beraber Türkiye boya sektörünün yaklaşık %65’ni teşkil eden firmalara da depolama ve dağıtım hizmetleri sunmaktayız. Müşterilerimizin tamamı marka bilinilirliği yüksek olan firmalar olmakla beraber, sağladığımız hizmetlerin de yüksek standartlarda olmasını bekleyen bir müşteri portföyümüz bulunmaktadır. Bu durum bize tüm süreçlerimizde yüksek standardizasyon sorumluluğu getirmektedir. Aksi durumların müşteri firmalarımızca kabulü de mümkün değildir.
Özellikle çok uluslu firmaları bu anlamda süreçlerimize ciddi pozitif katkıları söz konusudur.
Konuya bir örnek vermek gerekirse; 2009 yılında kanunlaşan ve birkaç ay öncesine kadar sektörün gündeminde olmayan ADR mevzuatına uyum konusunu biz birkaç yıl öncesinde çözmüştük. Çünkü müşteri portföyümüzün büyük bir kısmı ADR mevzuatını uygulamaya geçmeden bizden talep etmişti.
Dinçer lojistik sadece ADR mevzuatı yeterliliğinden başka, nitelikli insan kaynağı ve özellikle teknolojik alt yapı ve olanaklarıyla da hizmet verdiği firmlara farklılıklar yaratabilmektedir. Bizi sektördeki yerimize getiren önemli unsurlardandır.

Dinçer Lojistik olarak biz kendimizi “ Türkiye’nin Kimya sektörüne özel ADR’li dağıtım ağına sahip tek kuruluş olarak tanımlıyoruz. Stratejik olarak konumlandırılmış 1 merkez ve 8 farklı ilde yer alan bölge depoları ile, 35.000 farklı noktaya günlük dağıtım alt yapısına sahibiz.

3. Hizmet başlıklarınız hakkında bizleri detaylı bir şekilde bilgilendirebilir misiniz?

Depolama, dağıtım ve katma değerli hizmetler olarak sınıflandırdığımız hizmetlerimizi tümüyle müşteri ihtiyaç ve standartlarına uygun dizaynda sağlamaktayız.
Toplam 20.000 m2 kimyasal ürün depolama alanı yönetirken, nakliye tarafında ise muhtelif tiplerde 150 araçlık bir filoyla hizmet sunuyoruz. Nakliye tarafının en zor olan kısmı parsiyel dağıtım en iddialı hizmet çeşidimiz olmakla beraber, çoğunluğu spot piyasadan tedarik edilen ortalama günlük 250 adetlik de FTL servisimiz bulunmaktadır.

4. Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Tehlikeli madde taşımacılığında nelere dikkat edilmesi gereklidir?
ADR (Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Avrupa Sözleşme) sözleşmesinin 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan tüm işletmeler sorumluluk altına girmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi mevzuatla ilgili gerekliliklerimizi çok daha evvel tamamlamıştık.
Adr mevzuatından ve gerekliliklerinden uzun uzun bahsetmeye gerek olmadığını düşünüyorum zira özellikle son dönemde gerek hizmet alan gerekse de servis sağlayan Pazar oyuncularının tamamı üzerlerine düşen sorumluluklar hakkında bilgi sahibi oldukları kanısındayım.
Bu konuyla ilgili tüm sorumluluklarımızın bilincinde olmakla beraber üretici tarafının sorumluluklarının bilincinde olarak sektöre ciddi bir knowhow sunmaktayız. Bu kapsamda geniş katılımlı seminerler organize ederek sektör oyuncularını bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunduk ve bulunuyoruz. Personelimizi konu ile ilgili iyi bir şekilde yetiştirdiğimize inanıyoruz bu kapsamda sektör oyuncularına danışmanlık hizmeti de ciddi anlamda vermekteyiz. İlkini geçtiğimiz aylarda yaptığımız seminerin ikincisini önümüzdeki günlerde yapacağız. Yılsonunda veya 2015 ilk günlerinde ise özellikle denetimlerin sıklaştırılmasına müteakip tekrar bir nevi farkındalık eğitimleri vermeyi planlıyoruz.
5. Yeşil lojistik uygulamalarınız hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
Dinçer Lojistik olarak, sosyal sorumluluk projelerine de özel bir önem vermekteyiz. Bu çerçevede Tema Vakfı, Turmepa ve LASDER gibi vakıf ve derneklerle ortaklaşa projeler yürütmekteyiz.
2013 yılı başında tüm denetimlerden başarıyla geçerek OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kalite belgelerini aldık. Bununla birlikte, Mart ayında yaptığımız 2.000.000 $’lık yatırımla araç filomuzu, tamamıyla yeniledik. Bu kapsamda filomuzu, ADR standartlarına uygun ekipmanla donatmanın yanı sıra, yeni ve çevreci motorlara sahip, CO2 emisyon değerlerini ve yakıt tüketimini azaltacak nitelikteki araçlardan oluşturduk.
Tehlikeli madde taşımacılığı yaptığımız için çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atığı, “tehlikeli atık” kutularında biriktirmekte ve düzenli olarak yetkili firmalara teslim edilerek bertaraf edilmelerini sağlanmaktayız.
Ayrıca, gerek ofislerimizden gerekse hizmet alanlarımızdan, evsel nitelikli endüstriyel ve tehlikeli atıkların azaltılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması ve yönetmeliğe uygun olarak bertaraftı için gerekli çalışmaları yapmaktayız.

6. Çalışanlarınızın eğitimi konusunda neler yapıyorsunuz?
Dinçer Lojistik olarak tüm çalışanlarımız zorunlu eğitimlerin yanı sıra düzenli olarak şirket içi eğitimler ,göreve özgü eğitimler ve operasyon geliştirici eğitimler almaktadırlar. Şirket personelimizin uygulama alanında uzmanlaşmasının yanı sıra teorik anlamda da kendini geliştirmesini arzu ediyoruz. Bu bağlamda her geçen yıl personel başı eğitim sayımız artmaktadır.

7. İş güvenliği konusunda yapmış olduğunuz çalışmalarınız nelerdir?

Yasaların gerektirdiği tüm gereklilikler sağlanmış olmakla birlikte bunun yanında OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurulu bulanan şirketimizde yapıla tüm çalışmalar bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda görevli personelimizin yanında dışardan hizmet alımı şeklinde dışarıdan profesyonel destek de almaktayız. Bu konudaki firma seçimimizi gerek kimya sektöründe gerekse de lojistik sektöründe marka bilinirliği olan firmalar arasından yapmaktayız.

8. Sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı?
2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en stratejik sektörlerinden biri olan kimya sektörüne hizmet sağlıyoruz. Enerji ile beraber dış ticaret hacmimizin en büyük kısmını kimya sektörü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda sektör oyuncularının ve biz servis sağlayıcılarının ileriye dönük yapacakları planların ve alacakları kararların milli menfaatlerimizi direk etkileyeceği kanısındayım. Gerek şahıs gerek firma olarak en önemli beklentim sektörden yapılacak planlamalar ve atılacak adımların, yatırımların bu doğrultuda yapılmasıdır.

Sponsor